MELANIA ADONY

O reflexie permanentă asupra creației primordiale, fărâme de divin sunt împărtășite pe cuprinsul oricărei lucrări ce poartă numele artistei.

melania adony

Pânza vorbește permanent cu privitorul, existând un dialog cultivat de Melania, în fiecare tușă, simbol, linie și punct înglobate în textul pânzei. 

Melania Adony, este numele artistic al unui om ce a ales calmul retras în fața avalanșei profane, prelevând o deschidere personală dinspre interior către exterior. Există calm și echilibru în fiecare început și sfârșit de compoziție, oglinda unei artiste ce iubește omul înainte de a-l avea în fața compozițiilor ei.

Rulează videoul

Despre Dumnezeu, suflet și iubire în artă

”desele cufundări în lumile sacre îmi aduc certitudinea unui adevăr trecut cu vederea de către societate.”

Melania Adony se definește ca fiind un învățăcel al vieții, o autodidactă plină de perseveranța echilibrată, excesele fiind eliminate ca un răspuns natural al înțelegerii acelor detalii evidente ale profanului

arta prin spirit

Și astfel am curs mai departe spre o cunoaștere lipsită de limite și reguli lumești, în propria libertate a discernământului și simțirii profunde.

melania adony

Arta Melaniei are suflet

Un suflet ce permanent evoluează. Un suflet ce invită la interconectare și la introspecție. Suflet ce caută echilibrul în afara parametrilor general acceptați.

Colecții & Lucrări

Tinzi să te reîntoci la lucrările artistei pentru a încerca să definești universul deschis în fața ochilor tăi, un spațiu ce devine personal, acolo unde totul se poate defini.

M049201711A - EA Creator

Lucrări de factură mistică, supralumi, conștiințe superioare lumii materiale, acril pe pânză.

Ilustrații în creion cerat, digitalizate, create pentru art deco, ce invită la eliberarea de constrângerile profane accesând virtuțile fundamentale ale omului la nivel de suflet eteric.

Folosind tehnica pouring, lucrările acestei colecții ne amintesc de înțelepciunea apei ce ne inspiră să devenim fluizi în gandurile, emoțiile și acțiunile noastre.

Expoziții

o instigare permanentă la reîntoarcere și introspecție

octombrie 2017

k-56-ten-0034.jpg

Septembrie 2019

Colecția ancestral

2016-2020

Compoziții ce respiră în același ritm cu privitorul, captând atenția schimbările de stil și tehnică, avalanșa de informații fiind simțită în armonia finală a mesajului înțeles.

Nonconformitatea artistei se transmite prin greutatea fizică a compozițiilor, textura acestora și vibrațiile culorilor. 

Pânza vorbește permanent cu privitorul, existând un dialog cultivat de Melania, în fiecare tușă, simbol, linie și punct înglobat în textul pânzelor. Căci pânzele Melaniei vorbesc.

Fiecare compoziție în parte deține firul narativ al unor gânduri ce leagă o istorisire. Pânzele comunică la un nivel superior cu omul, invitând la o deschidere reală, a sufletul și a minții, o instigare permanentă la reîntoarcere și introspecție.

Lucrări

M017201609A - Pazitorul - 50x70

M017201609A

Creatorul strivit de realitatea propriei creații. Săvârșit actul creației, materia este supusă forțelor ce au șlefuit lumea ei. Materia întoarsă către materie, uită actul creației. Materia ce a uitat tinde autodistrugerii. Înțelegerea autodistrugerii instigă materia la căutarea creației. Creația iubește materia ce se reîntoarce, chiar și după actul strivirii.

M049201711A - EA Creator

M049201711A

Chip ancestral, făurit din foiţele făpturilor create, observă din liniștea desăvârșită, cum lumea omului se creează prin fiecare gând, cuvânt și acțiune a celor ce îi compun propriul chip. EA, observă. Cei mulți, există!

Trei Mame - acrilic 70x90

M021201610A

Sub privirea inocentă a unei mici copile, trei figuri sunt trei mame, căci totul e redus la suflet și a lui manifestare. Trinitate profană înțeleasă de copii…

M051201808A - Serafina

2018

Esența mărilor lumii este conținută în fiecare lacrimă de apă, întocmai fiecare suflet deține în centrul său toată esența dumnezeului creator. Căci sfera mică și cea mare își reazimă forma pe același centru – o altă manifestare a gândului divin primordial

Mama se aseaza - acrilic 50x70

M004201701A

Prin acceptarea Întunericului, s-a format Lumina prin Mama, și nu din Mamă, devenind reală lumea noastră, extrasă din imensitatea posibilităților, susține Viața din nimicul rezervat în bezna totală. Căci Totul din Nimic s-a creat, prin însuși acel Tot deja preexistent la nivelul conceptual într-o imensitate ce s-a creat singură din ireală și inexistentă, în real și existență.

Schite din suflet - Melania Adony

M020201709A

Tot ce ai iubit, iubești, iubi-vei vreodată. Tot ce ai pătimit, pătimești, pătimi-vei vreodată. Tot ce ai fost, ești, fi-vei vreodată. Tot ce vezi, simți, cunoști vreodată. Tot ce ai întâlnit, experimentat, visat vreodată. Tot din tot se face suflet, căci trebuie să cunoști ce-nseamnă totul însuși să creezi!

M049201807A - Olympus - 90x90

M049201807A

La poarta castelului cu 7 turnuri veghează Un Dumnezeu, ce dorind a experimenta lumea scindează făptura Sa divină în Doi, călătorind orb prin lumile Timpului și Spațiului.

M050201808A

Omega experimentează. Alpha observă nestingherit din centrul ce l-a creat. Și astfel suntem noi eterne lacrimi de lumină divină ce se dăruiesc iubirii primordiale, șlefuind chipul Creatorilor, în a căror îmbrățișare atemporală ne regăsim.

Colecția Eter, vorbeste despre curgerea fluida a spiritului manifestat prin om

Introspecția vine dintr-o stare inițiatică de identitate, scopul fiind diferențierea clară a subiectului de obiect. În realitatea ce ne ocupă mintea cu zgomot de viață, uităm că sufletul și simțirea, divinul din noi este subiectul vieții.

Formarea Speranței

Născută dintr-un părinte orb, Speranța își asumă rolul de a ridica privirea mai presus de orizontul cunoscut de lume până la a ei înfăptuire. Căci prin speranța omului Creatorul vede.

Formarea sperantei - Melania Adony

ANNIEL - CĂLĂUZA LUMINII

Oincursiune în centrul inimilor noastre pentru gândul omului ce își caută adevărurile simțirii. Simțire ce ne vine dăruită mai presus de lumea materiei, hărăzită de mintea ancestrală.

 ”Anniel – Călăuza Luminii” este despre taina sufletului din om. Un testament ce descoperă sinele suprem și divin ce umple de lumină tainică ființa omului. 

”Iubirea și Blândețea ne este totul nostru!”

Această scriere făurită în pliurile inimii, poartă ca mesaj central, necesitatea de a conștientiza fiecare dintre noi cât de desăvârșit este omul prin a lui creație și astfel existență. Cuvintele, mesajele, imaginile și culorile ce acompaniază această scriere sunt create sub numele aceluiași condei și aceluiași nume.

Melania Adony

Melania Adony's

București

+40 730 432 630 

mell@mell.space