Scrieri

Iubirea

Motivul creației noastre este singurul nostru adevăr. Ne mișcăm prin și în viață prin iubire. Deși, de cele mai multe ori, doar existăm căci nu știm a vedea cum iubirea ne poartă pașii prin fiecare oră de timp uman. Asumăm o anumită stare de comoditate cu tot ce ne înconjoară, devenim orbi la frumusețea și perfecțiunea ce se așează în jurul nostru. Iarăși, din când în când, simțim nevoia nebună să încercăm sentimentul iubirii, să luptăm cu noi înșine spre a ne dovedi demni de iubire. Însă iubirea mereu face omul demn. Prin propria naștere a omului acesta devine demn de iubire. Căci astfel n-ar mai exista. Astfel a lui naștere nu s-ar mai fi produs. Căci omul este suflet și minte și trup. Însă sufletul ne este legământul cu Creatorul, prin simplul și Perfectul și totalul sentiment al iubirii. Nu alegem iubirea noi. Iubirea există în noi din prima clipă.

Ca oameni maturi, ce credem a avea mintea și sufletul pregătite pentru viață, ne pierdem mai lesne căci pierdem conexiunea cu iubirea divină, cu acea structură ce arde în interiorul nostru, acel puls continuu ce arde în al nostru piept. Suntem iubire cu totul. Totul nostru este iubire. Deși alergăm împotriva ei. Deși alegem împotriva ei, iubirea stăruie în noi. Nu se pierde Nicicând de noi. Doar rămâne în stare latentă așteptând clipa deșteptării  noastre. Spre a o vedea în noi înșine. Spre a ne reconstrui prin ea. Spre a păși calea indicată de ea.

Există adevaruri supreme împrăștiate pe tot cuprinsul vieții. Și toate adevărurile au Fărâme de iubire în ele. Căci doar prin iubire se vede lumina. Doar iubirea este lumina. Iubirea nu este suferință. Căci altfel nu ne-ar fi fost darul cel mai de preț. Iubirea ne este darul Creatorului. Iubirea ne-a creat și tot iubirea călăuzește pasii noștri. Iubirea este cea ce ne așteaptă când trupul nostru dispare. Atunci, în acea clipă când trupul devine doar materie fără suflet și minte, atunci simțim iar minunea iubirii ce ne-a creat. Atunci înțelegem cu totul actul creației.

Credem ca putem reformula iubirea. Credem și ne lăsăm induși în ideea că iubirea este suferință și durere și renunțare. Câtă Imensitate in neadevăr este acesta. Căci iubirea este menită spre a înalța și a deschide căile neumblate și nevăzute.

Înainte de a exista lumea, așa cum noi înțeleg și credem a fi fost creată, a existat nimicul. Acel nimic,  acea inexistență era susținută totuși de o preexistență a Totului ce avea sa fie. Din acea inexistență s-a creat primul punct de lumină, un punct ce a spart bezna inexistenței. Prin acel prim punct, iubirea pentru lume și viață și existență s-a făcut văzută. Și astfel, bezna s-a îndepărtat, lăsând punctul de lumină să devine o linie de lumină. O rută trasată de acel gând divin, creator, aducător de viata, prin iubirea și dorința Creatorului de a avea cu cine împărtăși ceea ce deja exista în gândul primordial, în acea existență ce susținea inexistența. Formându-se, raza de lumină, s-a creat mișcarea iubirii în beznă, materia fiind slefuită în calea razei. Și astfel s-a format sfera. Apoi o altă sferă. Și altă sferă. Și toate sferele ce populează universul nostru și cele mai departe de cunoștiința noastră. Prin aceeași iubire. Acel prim gând creator. Prin același punct ce a spart bezna inexistenței. Si astfel lumea noastră a fost creată. Și astfel a fost lumină. Căci gândul divin a dorit o lume pentru semenii lui, în gând și chip și simțire.

Lumea noastră a fost creată. Din lumină și iubire. Acea iubire primordială ce a slefuit în perfecțiune Totul nostru. Și a fost bine. A fost plăcut creatorului. Și astfel, a venit omul. Spre a se bucura de frumusețea perfecțiunii iubirii. Dar curând s-a lăsat corupt de materia propriei lumi. Astfel sufletul lui format din lumină s-a văzut umbrit de zeci de gânduri contrare actului creației și darului iubirii. Și astfel s-a izgonit singur omul din eden. Căci a văzut prea puțin și privind prea mult în materie. Căci s-a lăsat slefuit în simțire de către materia ce colcăie în străfundurile lumii noastre. Și a pus sub îndoială Totul. Creația și lumina, iubirea și grija, perfecțiunea și frumusețea. Căci nimic nu a mai fost la fel. Căci iubirea inalterată și nemărginită a fost îmbrăcată în umbre și îndoieli. Și astfel, omul s-a divizat în două. Partea pasivă ce acceptă iubirea dar nu face nimic spre a o păstra inalterată, doar acceptă iubirea ce vine spre ea. Aceasta este Eva. Și partea activă a iubirii, care luptă spre a găsi lumina iubirii, nevăzând că iubirea deja există în centrul făpturii, distrugând lumi spre a o găsi. Totul în van. Acesta este Adam. Aceasta este legea cunoașterii binelui și răului. Acesta este pomul din care cei doi nu trebuiau să guste. Îndoiala  iubirii. Căci iubirea nestramutată le era totul. După îndoială nu a mai fost nimic la fel.

Apoi a venit lipsa iubirii în unul și acceptarea iubirii în altul. Unul purta numele Abel. Pe celălalt îl chema Cain. Unul nu credea deloc în iubire. Celălalt era tot iubire. Și astfel a rămas lumea noastră, împărțită între Caen și Abel. Lumină și întuneric. Frumos și urât. Bine și rău.

Apoi a venit Isus. Iar el era lumină. El a revenit cu iubirea pură spre lume. Întruparea iubirii în om, întocmai cum Creatorul a dorit ca omul să dăinuie în lumea creată de el. Însă și al său fiu a fost răpus. Căci lumea și omul nu mai vedeau iubirea. Totul era doar umbre și durere. Suferință. Întocmai fiul a părăsit lumea creată de al său Tată. Căci lumea nu mai știa de iubire. Credea doar în durere și suferință. Nu mai exista lumină. Iubirea era inexistentă. Și era beznă în lume. Era inexistență . Si totuși, un punct de lumină a fost creat. Isus s-a ridicat spre ceruri. Lumea a văzut punctul de lumină. Apoi raza de lumină ce ținea lumea de ceruri legată. Și iar a fost lumină. Omul a început să creadă iar în iubire și lumină. Lumina a fost frumoasă. A fost bine. A fost frumos. Ceea ce trebuia sa fie. Însă iar omul se vede corupt de materia din care este parte. Iar s-a pierdut de lumina iubirii creatoare.

Iubirea nu este suferință. Ea este începutul. Este totul nostru. Trebuie  doar sa înțelegem existenta ei, forma ei de manifestare, motivul încercării noastre prin iubire. Atunci când acceptăm iubirea, ea ne arată calea. A accepta iubirea înseamnă a elimina îndoiala , caci iubirea este ceea ce este. Nu are nevoie sa fie definită. Mintea omului caută definiții la ceva ce în fapt ne definește pe noi ca ființe. Iubirea este totul nostru. Doar astfel o putem cuprinde. Iubirea are aripi ce au nevoie de spațiu și aer spre a înaltă mintea omului spre infinit. Se manifestă în materie întocmai este lăsată a se manifesta. Însă, cu cât libertatea ii este redusă, cu atât focul din pieptul nostru va arde mai concentrat. Iubirea cere și trebuie eliberată. Libertatea iubirii din noi definește libertatea făpturii noastre. Căci prin ea simțim totul.

Însă iubirea este menită a fi puăa. Nu există egoism, sau trădare sau minciună în ea. Iubirea este ceea ce este. Totul. Cum putem noi limita universul? Nu putem. Întocmai iubirea nu poate fi limitată. Ea este ceea ce este. Puritatea. Creația. Totul omului. Darul sufletului. Darul Creatorului. Calea noastră spre ceruri, sursa, creator. Doar calea ei ne readuce acasă.

Iubirea este lumină. Indoiala este beznă.

Iubirea iubește omul. Omul trebuie sa accepte iubirea ce exista în el.

Prin înțelegerea iubirii se ridică vălurile și limitele minții noastre. Prin limitarea iubirii a noastră minte se pierde.

Iubire este Sus. Limitarea ei este Jos.

Iubirea este Totul din Tot.

Iubirea este Adevăr. Îndoiala este Minciuna.

Iubirea este Creatorul. Lipsa iubirii este Vicleanul.

Aceea care plânge – 50 x 70

Aceea care plânge – 50 x 70

Forma-voi râuri din ale mele lacrimi, căci ele sunt sângele sufletului. Există o lungă călătorie ce le aduce în față, o călătorie ce începe în momentul în care sufletul simte. Lacrimile devin vizibile atunci când și omul a început să simtă. Efectul lor de purificare le transformă în apa vieții.

 

 

M037201605A

Adevăr – 50 x 70

Adevăr – 50 x 70

Mimăm adevărul printr-o înșiruire nesfârșită de minciuni. Legăm existența noastră cu mii de fire lipsite de adevăr. Astfel am fost învățați a exista. Continuăm fărădelegea unor minciuni pioase ce stau la baza formării propriei creații. Astfel, privim la ceilalți, prin optica alterată a unui adevăr ce știm, în mod cognitiv, că nu poate fi acceptat. Și astfel mințim. Crezând că astfel arătăm milă și bunătate. Ne complacem în a ocupa inferioritatea unei trepte ce aduce a involuție. Mințim din alterarea genetică a atâtor generații. Adevărul ne este străin și rece. Dur. Prea aspru pentru a fi acceptat.

M013201701A

Intuiția – punte de legătură între profan și sacru

Intuiția este o ”cunoaștere”, un instrument ce se află îngropat în centrul ființei noastre, sub zeci și zeci de straturi de intelect egoic
 1. Ce este Intuiția?

Intuiția este mai mult decât o ”senzație”. Intuiția este o ”cunoaștere”. Intuiția este un instrument ce se află îngropat în centrul ființei noastre, sub zeci și zeci de straturi de intelect egoic. Există permanent de-a lungul vieții noastre. A fost de la începutul nostru, ca persoane și identități, și se va stinge odată cu ultima noastră suflare.

Intuiția este acea voce internă ce nu doarme niciodată, pentru că nu are nevoie de timp de odihnă. Este Observatorul neobosit, omnipotent și omniștient ce ne călăuzește viața noastră de oameni.

 

Intuiția nu este un proces intelectual, nu este un gând și nu este un cumul de credințe aplicate mediului social limitat. Intuiția nu este o conștientizare a gândului, ci o conștientizare senzorială.

Intuiția este senzitivă, și tot astfel se resimte. O vom simți în furnicăturile de la nivelul falangelor. O vom simți prin starea de ușoară euforie ce ne cuprinde pieptul. O vom recunoaște prin emoția de fericire atunci când o vom asculta.

 

Intuiția este un proces ce se desfășoară la nivelul celor 5 simțuri trupești, pentru că astfel știe Observatorul să comunice cu minunea costumului prin care un spirit nemuritori experimentează Viața, ca Intelect Viu.

Conectată la costumul nostru trupesc, Intuiția încearcă să ne călăzească pașii, deciziile,. Gândurile, emoțiile și acțiunile pentru a ne îndeplini scopul pentru care ne aflăm Aici și Acum. Cel mai adesea nu o conștientizăm. O lăsăm să își scufunde aripile prin noroiul emoțiilor negative, pentru că ne identificăm atât de profund cu trupul, cu identitatea, cu persoana și cu egoul, încât toate celelalte aspecte dispar din complexitatea existenței noastre ca suflete.

Intuiția este limitată de cele 4 emoții negative ce ne afectează vibrația: furia, tristețea, rușinea și vina. Toate emoțiile acestea având ca sursa de creație lipsa iubirii, teama. Din teamă sunt construite, și tot teamă este ceea ce vor sădi pe mai departe. Fructele acestei Teamă fiind furia, rușinea, vina și tristețea.

 

Intuiția este acel pocal de apă vie ce nutrește totul vieții noastre. Intuiția este ghidul nostru lăuntric. Vocea sufletului nostru. Pentru a auzi această Intuiție, este necesar să ieșim din capul nostru, din zgomotul gândurilor ce sunt ecou a tuturor celor din jurul nostru.

Intuiția este calea care ne ajută să ne conectăm la acele valori de bază care ne modelează lumea noastră internă, astfel încât să putem da un sens lumii noastre exterioare și să fim mai cu adevărat noi înșine. Este o legătură sufletească și duce spre propria noastră cunoaștere, conștientizarea Eu-lui.

Acea voce intuitivă este întotdeauna acolo, șoptind și îndrumându-ne, indiferent dacă ascultăm sau nu. Intuiția noastră ne direcționează spre binele nostru cel mai înalt și vrea să ne păstreze în siguranță. Dacă ne dorim cu adevărat să ne trăim viața cea mai bună, atunci acordarea atenție acelor emoții intuitive, reacții și sentimente de profundă cunoaștere sunt esențiale.

 

Recunoașterea și ascultarea vocii intuiției ne transformă într-un adevărat magnet pentru oamenii și situațiile de care avem nevoie pentru a ne îndeplini misiunea sufletului și vieții. Primordial în vederea activării acestei Intuiții, este să ne auto-diagnosticăm. Suntem fie penta-intuitivi, fie suntem hexa-intuitivi.

Penta-intuitivi – 5 – împlinirea definitivă a omului

Omul penta-intuitiv va privi lumea prin mintea ego-ului. Trăiește într-un sentiment de teamă sau lipsă de iubire și sunt îngrijorați de a fi mereu plăcuți oamenilor din jurul lor, nu plăcuți lor înșiși. Cineva care este penta-intuitiv privește lumea ca totul fiind tu vs. eu, mereu competitiv, în stare de separație și deconectare de restul mediuluiRevim permanent asupra deciilor lor, fiind nesiguri de cum vor reacționa ceilalți, tocmai pentru că își doresc să fie pe plăcuți, chiar dacă acest lucru le fură din propria lor autenticitate. Nu sunt ei înșiși, cei autentici. Se simt adesea izolați și deconectați. Atât de mulți oameni trăiesc astăzi penta-intuiție, încât nu este de mirare gradul de fragmentare socială și emoțională cu care se șlefuiește conștiința de masă a planetei.

Hexa-intuitivi – 6 – simbolul creației și manifestării

Hexagonul este centrul de legătură al coerenței universale care leagă totul și interconectează totul. Te învață mai mult cu cât îl privești mai mult și reflectezi asupra lui. Acesta este și motivul pentru care hexagonele sunt structurile cele mai stabile – regularitatea și uniformitatea lui îi permite să se repete, iar aproape-circularitatea lor permite o distribuție maximă perfectă a sarcinii/greutății. Un simbol al timpului – Furtuna hexagonală se află pe planeta al cărui zeu roman, Saturn, a condus timpul. Saturn era un zeu al anotimpului agricol. Omologul său grec a fost numit literalmente Kronos sau Cronus.

Omul hexa-intuitiv, pe de altă parte, și-a activat intuiția. El se cunoaște mai bine și mai profund pe sine însuși, având conștiința de sine activată. Și astfel înțeleg că sunt mai mult decât un nume, un ego. Au intrat deja într-o lume cu totul nouă, a conștientizării și cunoașterii profunde, o lume a creativității. Cel mai important aspect fiind faptul că sunt mai conectați la totți ceilalți oameni, observă conștient lumea atât fizică cât și spirituală. Aceste persoane sunt extrem de intuitive, pentru că înțeleg natura eului autentic, acest Eu fiind spiritul lor, intuiția lor, crezul lor lăuntric. Acesta este modul de a fi și interacționa în noua construcție a Omului cel Nou.

 1. Efecte

Efecte directe ale Intuiției

 1. Mai multă creativitate
 2. Mai multă productivitate
 3. Capacități de vindecare intuitive mai bune
 4. Mai puțină frică și stres
 5. Atenția dvs. se schimbă de la probleme la soluții
 6. O inimă luminată
 7. Mai bună sincronicitate sau flux
 8. Nivelul de conștiință se modifică, vibrația energetică crește
 9. Magnetism

Efecte ale activării Intuiției și ridicarea nivelului de conștiință

 1. aliniere spirituală
 2. deschiderea inimii
 3. armonizarea gândurilor
 4. pacificarea emoțiilor
 5. liniște emoțională
 6. claritate
 7. interconectivitate cu mediul
 8. iertarea de sine
 9. eliminarea judecății de sine
 10. flux continuu de iubire
 11. conectarea cu sursa

 

 1. Cum să activezi Intuiția?! (metoda IRMA by Mell Concept)

Introspecția vine dintr-o stare inițiatică de identitate, scopul fiind diferențierea clară a subiectului de obiect. Introspecția este o acțiune conștientă a minții, care se scufundă în profunzimea emoțiilor pentru a recunoaște ce este adevărul propriu al sinelui și ce este împrumutat din relațiile cu lumea externă.

Ritmul & recunoașterea propriului adevăr prin repetarea unor întrebări revalatoare.

La fel cum îți exerciți corpul, trebuie să îți exerciți intuiția. Repetarea unor întrebări personale te  vor ajuta să obții răspunsuri din intuiția ta.

Iată cum se face:

 • Întinde-te într-un spațiu liniștit, cu picioarele pe podea.
 • Respiră dinspre picioare către inimă.
 • Suflă ușor, ca și cum ai stinge o lumânare.
 • Repetă procesul în timp ce permiți atenției tale să conștientizeze inima ta.
 • Spune „Ahhh” și în timp ce lași toată energia să iasă din corp, până când simți că mintea ta este liniștită și în pace.
 • După ce ai ajuns în această stare, pune-ți întrebări autentice permițând intuiției tale să își rostească adevărul, nu mintea și intelectual omului.

Meditația este un instrument atât de puternic, mai ales când vine vorba de a ajuta la construirea intuiției tale. Te învață să fii mai conectat la mintea, corpul și spiritul tău. Nu trebuie să medităm pentru perioade lungi de timp, însă un minim de 10 – 15 minute pe zi sunt necesare pentru a reconecta cu autenticul Eu.

Acum, este momentul în care totul se petrece, totul se simte și totul se proiectează. Conștientizarea importanței care o are aducerea atenției în momentul acum transformă creierul omului obișnuit a pierde energia lui în analiza permanentă a trecutului și a viitorului. Adevărul este că trecut devine un bagaj emoțional și energetic, din clipa imediat următoare, iar viitorul este o proiecție mentală ce se trasformă permanent. Iluzia de a controla oricare moment din viitor are aceeași credibilitate ca posibilitatea de a altera trecutul fie și cu un gând.

Amintiți-vă, intuiția se referă la acordarea atenției. Pentru a-ți construi intuiția, nu trebuie să fii complet re-cablat, trebuie doar să îți reorientezi atenția. Luați în considerare aceste practici și veți vedea cum veți devini mai intuitivi în fiecare zi.

EMPOWERING PEOPLE

The path to inner intuition starts with the very intention of your mind to submit to the emotion and decision your heart already made, long before your brain even realize it.

YOU already IS a brand based on authenticity and personal value. 

So, find the REAL of you. 

Your own personal TRUTH and BELIEVE IT!

WeMe

Platforma de sustinere

6774 U.S. 9, Howell, NJ 07731, USA

Birthdays

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

Special Events

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

Breakfast

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

Open House

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

Restaurants

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

Takeaway

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,